hakkimizda

SOLUTIONZ KİMDİR?

Sosyal medya kanallarını kullanarak kurumdan kuruma pazarlama odaklı çalışanbir iletişim ajansıyız. Çalıştığımız firmanın ulaşmak istediği amaçlar doğrultusundahedef kitlesini belirliyoruz. Belirlenen hedef kitle üzerinde oluşturmak istenenalgılara karar vererek bu yönde içerik çalışmaları hazırlıyor ve firmayı hedef kitlesiile doğru içeriği kullanarak buluşturuyoruz.

Firmaların ihtiyaç duyduğu stratejileri belirliyor, bu doğrultuda stratejilere uygunolarak firmanın ihtiyaç duyduğu tüm desteği sağlıyoruz.

Satış odağının algıyla, algının ise doğru kitleye doğru bir anlatımla yaratılacağınainanıyoruz.

Stratejik planlama, prodüksiyon, tasarım ve içerik alanlarını anlamlandıran 4 kişilik bir ekipten oluşuyoruz.

  • Deneme

NE FARK YARATIYORUZ?

Öncelikli farkımız çalışma metodumuz. Z kuşağı pazarlama metodlarınıbenimsiyoruz. Eski pazarlama metodlarının gelişen teknoloji ile etkilerini yitirmesiüzerine benimsediğimiz bu sistemin geri dönüşleri başardığımızı ve başarmayadevam edeceğimizi kanıtlar nitelikte.

Çözüm odaklı çalışmanın ön koşulu, eski ve işlevsiz yöntemlerden arınmak.Çalışırken ürettiğimiz materyale önce kendimiz inanmak zorundayız. Başarılıolduğuna inanmadığımız hiçbir çalışmanın ilerlemede etkili olacağınıdüşünemeyiz.

Bu nedenle, yeni, güncel ve merak uyandıran yöntemleri, öğreterek pazarlamayısavunuyoruz.

Sizi Arayalım
İLETİŞİME GEÇ