Sürdürülebilir B2B Marketing Planları

Sürdürülebilirlik için kendi devamlılık değerlendirmenizi yapın.

Sürdürülebilirlik doğrudan gelecekle ilgili bir kavram. Gelecekle ilgili konuşmak, eyleme geçmek ya da devamlılık gösteren işler/projeler yapabilmek için önce dönüp kendi devamlılığımıza bakmak gerekiyor. Markanın sektörde algısı nedir, ne kadar tutarlı, kimliği oturmuş mu, iletişimlerinde tutarlı mı, pazarlama stratejilerinde devamlılık var mı? Tüm bunların cevabı evet ise B2B yani kurumlar arası sürdürülebilir değerlerden bahsedebiliriz.

B2B pazarlama; geleneksel yöntemlerin dışına çıkıp kendini geliştirmeli, B2B muhataplarında şaşırtıcı etkiler yaratmalı ve marka adını akıllara kazıyacak etkinlikte olmalıdır. Çünkü günümüz pazarlama anlayışı, eski yöntemlerden ve geleneksel mecralardan sıyrılmış durumda. Modern metotlar, yeni mecralar ve tutarlı stratejiler kendini daha çok göstermeye başladı. Artık pazarlama kelimeleri, iletişimin dili bile değişti. Ürün yerine çözüm, satış yerine etki, fiyat yerine değer gibi kavramlar konuşuluyor. Buradan hareketle klasik pazarlama ve satış algısının yerini “değer”e ve manevi tatmine, tüketiciye sunulan çözümlerle tüketicinin arasında kurulan bağa bırakacak. Kendisiyle empati kurulduğunu ve kendisine değer verildiğini hisseden tüketici/hedef kitle artık duygusal bağı olan kurumu/işletmeyi/markayı tercih edecek ve büyük kararlılıkla bunu sürdürecek.

B2B için sürdürülebilirlik de çok yüksek oranda LinkedIn üzerinden şekillendirilebilir ve büyütülebilir olacak. LinkedIn, B2B iletişimlerinde sayıca çok işletmeyi bir arada sunan mükemmel bir platform. LinkedIn hedefleme araçları B2B pazarlama konusunda global çapta her yere erişmenizi ve sektör profesyonellerine kolayca ulaşmanızı sağlıyor. LinkedIn’in sunduğu muazzam potansiyel göz ardı edilemeyecek kadar büyük fırsatlar barındırıyor. İyi bir işletme, marka değerini ortaya koyan bir yapı bu fırsatları sonuna kadar değerlendirmeli ve gelecek projeksiyonuna buna göre şekil vermelidir. Hedef kitlesinden gelen talebe karşılık verebilmeli, empati duygusuyla hareket ederek hedef kitleyle arasında koparılamayan bağlar kurmalıdır. LinkedIn’in sunduğu tüm profesyonelleri bir arada bulma imkânı tüm bu adımları atmaya ve gelecek için plan yapmaya izin verir. İşte gelecek planları yaparken de tutarlı stratejilerle sürdürülebilir “değer”ler yaratılmalıdır.

İyi bir pazarlama stratejisi işinizi bir adım öne taşımakla birlikte gelecek planları ve yeni fırsatlar da getirecektir. B2B özelinde sürdürülebilirlik iyi bir pazarlama planına ve marka kimliğine direkt bağlıdır. Bu sebeple pazarlama stratejisinde sürdürülebilir modellere ağırlık verilmeli ve ön çalışmaları yapılmalıdır.

Hedef kitlenizin sizi tanıması ve oluşturduğunuz imaj üzerine marka duruşunuzu korumanız, büyümeniz için en büyük itici güç olacaktır. Kararlı ve kendinden emin bir büyüme, sürdürülebilir pazarlama planlarıyla mümkündür.

Sürdürülebilir pazarlama planlarında marka tutarlılığınızı korumalı, rakiplere üstün gelen özelliklerinizle akılda kalmanın yollarını çizmelisiniz. Marka inşasıyla pazarlama verimliliğinizi en üste çıkararak potansiyel müşterilerinizle kendinden emin iletişimler kurmalısınız.

Sesi çok çıkan bir markaysanız aynı oranda harekete geçmeli ve aksiyonlarınızı pazarlama araçları olarak kullanabiliyor olmalısınız. Hedeflenen pazarlama geri dönüşlerine ve uzun vadeli pazarlama planlarının sonuçlarına, marka kimliğinize uyumlu hareketlerle ve hedef kitlenizde yarattığınız algıyı koruyarak ulaşabilirsiniz.

B2B alanında sürdürülebilir bir pazarlama planını, mükemmel bir stratejiyle yönetiyor olmalısınız. “Biz bir profesyonelden destek alalım.” diyorsanız Solutionz Marketing ekibi olarak dijital pazarlamada hedeflerinize ulaşmanız ve işletmenizi büyütmeniz için profesyonel çözümlerimizle yanınızda olacağız.